Αποστολή email:    "Καιρός: ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση"