Αποστολή email:    "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Δευτέρα"