Αποστολή email:    "Κανονικά από την Πρωτοχρονιά ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία"