Αποστολή email:    "Γερμανικός Τύπος: Χρυσή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό"