Αποστολή email:    "300 χρόνια γερμανικής ελληνολατρίας"