Αποστολή email:    "ΕΣΕΕ: Ανοδικά κινήθηκε η εορταστική αγορά – Η εικόνα ανά κλάδο"