Αποστολή email:    "Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones"