Αποστολή email:    "Και τον Νοέμβριο πήγε καλά ο τουρισμός"