Αποστολή email:    "Ρωσία: Ρεκόρ στις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη το 2017"