Αποστολή email:    "Πέθανε ο δημοσιογράφος Βίκτωρ Νέτας"