Αποστολή email:    "Ποιες εφαρμογές της ΑΑΔΕ διακόπτουν τη λειτουργία λόγω πρωτοχρονιάς"