Αποστολή email:    "ΟΛΠ: Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας"