Αποστολή email:    "Ανοδικά έκλεισαν το Χρηματιστήριο την Τετάρτη"