Αποστολή email:    "Χαιρετίζει τη δικαίωση των εργαζομένων της ΦΒΛ η ΓΣΕΕ"