Αποστολή email:    "Εκκληση να τερματιστεί η χρήση βλημάτων από καουτσούκ"