Αποστολή email:    "Τα 871 έφτασαν τα κρούσματα της ιλαράς"