Αποστολή email:    "Με άνοδο 0,73% έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη"