Αποστολή email:    "ΔΕΣΦΑ: Νέα αναβολή για τις δεσμευτικές προσφορές"