Αποστολή email:    "Ανοδικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα"