Αποστολή email:    "Fitch: Αναβάθμιση της Πορτογαλίας σε ΒΒΒ"