Αποστολή email:    "Τερμάτισε το ανοδικό σερί του Dow Jones"