Αποστολή email:    "Tο πρώτο συλλεκτικό νόμισμα με χρώμα από την ΤτΕ"