Αποστολή email:    "Κοτόπουλα Βελγίου και σκουμπρί Ισλανδίας δεσμεύτηκαν πριν βγουν στην αγορά"