Αποστολή email:    "Σφοδρή αντίδραση της φαρμακοβιομηχανίας στο νέο ν/σχέδιο - Τα κρίσιμα στοιχεία"