Αποστολή email:    "Πληκτρολόγηση σε ηλεκτρονικές συσκευές μέσω δαχτυλιδιού"