Αποστολή email:    "Πειρατικό καράβι στόλισε ο Δήμος Ναυπλίου"