Αποστολή email:    "Επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ ο Διονύσης Σαββόπουλος"