Αποστολή email:    "Ξανθός: Έρχονται ρυθμίσεις για το φάρμακο"