Αποστολή email:    "Μονοθέσιο drone ετοιμάζεται για πτήση"