Αποστολή email:    "Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την καρδιά ανάλογα με την ομάδα αίματος"