Αποστολή email:    "Αρνητικό ρεκόρ 16ετίας στην απασχόληση τον Οκτώβριο"