Αποστολή email:    "ΣΥΡΙΖΑ: Διανοούμενος παγκόσμιας εμβέλειας ο K. Βεργόπουλος"