Αποστολή email:    "Μακρόν - Σταϊνμάγερ: Αναγκαία η άμεση επανίδρυση της Ευρώπης"