Αποστολή email:    "Ασφαλιστικές: Μείωση των κρατικών συντάξεων αναμένουν εννέα στους δέκα"