Αποστολή email:    "Τερμάτισε το ανοδικό σερί για τον Dow Jones"