Αποστολή email:    "Τροπολογία Παππά δώρο στους καναλάρχες"