Αποστολή email:    "Με μικρή πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο την Πέμπτη"