Αποστολή email:    "Έρχεται νέα "γενιά" από κρατικά φέσια"