Αποστολή email:    "Προχωρά η δωρεά 200 εκ. ευρώ από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ανάσα στο ΕΣΥ"