Αποστολή email:    "Αρνητικό πρόσημο στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη"