Αποστολή email:    "Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας"