Αποστολή email:    "Χρηματιστήριο: Αγοραστές οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο"