Αποστολή email:    "Εως τις 15 Νοεμβρίου η χρήση των χάρτινων εισιτηρίων -Πότε θα κλείσουν οι μπάρες"