Αποστολή email:    "Στις εφορίες η διαγραφή προκαταβολής φόρου για όσους έκλεισαν τα μπλοκάκια το 2016"