Αποστολή email:    "Απεβίωσε ο Βασίλης Κουρτέσης, επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒΕ"