Αποστολή email:    "Κι όμως, είχαν και αυτή τη χρήση τα νομίσματα στην αρχαιότητα."