Αποστολή email:    "Ανακοπή του ανοδικού σερί του Χρηματιστηρίου"