Αποστολή email:    "Σούπερ χειμώνας» εξόντωσε τους δεινοσαύρους"