Αποστολή email:    "Εκκληση ΣΦΕΕ στην κυβέρνηση για αλλαγές στον χώρο του φαρμάκου"