Αποστολή email:    "Πνιγμένα στο χιόνι τα χιονοδρομικά τα Χριστούγεννα"